Uprima

Uprima® (Apomorfine) is een geneesmiddel van Abbott Laboratories uit de VS, en was sinds juli 2001 in een aantal Europese landen verkrijgbaar. Op 28 Mei 2006 verviel de vijf jaar lange marketingperiode voor Uprima in Europa en door tegenvallende resultaten heeft de fabrikant beslist om geen aanvraag tot verlenging in te dienen. Dit medicijn is daarom ook niet langer op de markt in Europa en onderstaande beschrijving is niet meer up-to-date.

Uprima presteerde minder goed bij mensen met een aanleg voor obesitas en dit medicijn was in het algemeen ook minder doeltreffend dan sildenafil maar dit wil niet zeggen dat het onderzoek naar oplossingen voor een erectiestoornis via medicijnen die een invloed hebben op het centrale zenuwstelsel wordt stopgezet.

De werking van Uprima

In tegenstelling tot de PDE-5 enzym blokkerende werking van Viagra, Levitra en Cialis werkt een oplosbare Uprima tablet in op de activiteit in de hersenen en niet op de bloeddoorstroming naar de penis. Uprima wordt daarom voorgeschreven aan mensen die geen baat ondervinden bij het gebruik Viagra of Levitra, of aan mensen die wegens het gebruik van bepaalde medicatie (bvb., harttabletten op basis van nitraten) geen sildenafil citraat mogen innemen.

Uprima werkt veel sneller dan Viagra, Cialis en Levitra, en doordat het anders werkt heeft het niet dezelfde typische bijwerkingen zoals hoofdpijn of een blozend gezicht. De mogelijk optredende nevenwerkingen van Uprima zijn van milde aard en omvatten misselijkheid, duizeligheid, slaperigheid, gapen, infectie, zere keel, smaakverandering en zweten.

Uprima is een klein rood tablet dat zeer snel oplost in de mond en in het bloed wordt opgenomen wanneer het onder de tong wordt gelegd. De rode pil werkt via het centraal zenuwstelsel en brengt een reeks reacties teweeg waardoor het vermogen wordt versterkt of hersteld om een erectie te krijgen volgens het natuurlijke en spontane erectieproces. Met behulp van Uprima is men ook in staat deze erectie blijvend in stand te houden. Uit eerste onderzoeken bleek dat Uprima bij mannen die een erectiestoornis hebben, in meer dan 90% van de pogingen tot geslachtsgemeenschap, succesvolle penetraties werden bereikt. Uprima stimuleert met succes de receptoren in de hypothalamus, een deel van de hersenen. en bevordert zo het natuurlijke spontane erectieproces.

Bij uitgebreider en onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van Uprima kreeg 34% van de proefpersonen al 10 minuten na inname van één dosis een erectie, en dit percentage loopt op tot 71% na een inwerkingstijd van 20 minuten.
De behandeling van een erectiestoornis met Uprima loopt pas optimaal na een aantal keren gebruik. Bij Uprima kan als nevenwerking misselijkheid of hoofdpijn optreden, alsook slaperigheid en duizeligheid.

Indien PDE5-remmers zoals sildenafil citraat (het actieve bestanddeel van Viagra) niet werkzaam zijn of de patiënt gebruikt nitraten óf er wordt om een snelle werking gevraagd, dan kan dus voor patiënt overwogen worden om apomorfine (Uprima) te gebruiken. Uprima wordt onder de tong ingenomen en werkt snel, na ongeveer een kwartier tot 20 minuten.

Men dient er evenwel op te letten de aanbevolen dosering niet te overschrijden. Mannen die Uprima in de hoogste dosis gebruikten kregen last van een verlaagde bloeddruk en bij een kleine minderheid werd ook duizeligheid gerapporteerd. Dit komt omdat Uprima, anders dan Viagra, niet de bloeddoorstroming naar de penis stimuleert, maar wel de hersenstof die de erectie veroorzaakt. Uprima is niet geschikt voor mensen die problemen hebben met een te hoge of te lage bloeddruk.