Selectie

De zoektocht naar een veilige site waar u een voordelige bestelling van medicijnen tegen erectiestoornissen kan plaatsen is niet makkelijk, en erg tijdrovend. U vindt op viagra-online.be enkel de meest betrouwbare online apotheken.

De keuze van de vernoemde websites die u op viagra-online.be kan vinden is in de loop der tijd nauwgezet uitgezocht uit de honderden online apotheken op betrouwbaarheid, prijs en levertermijn maar ook op medische service en bedrijfsethiek. Deze online apotheken behoren al een aanzienlijke tijd als een voor België en Nederland goedkope, correcte en betrouwbare bron waar u de meest klantvriendelijke en professionele medische dienstverlening kan vinden, De sites die hier staan vermeld werken uiterst professioneel, beschikken allen over uitsluitend de volledige en originele verpakkingen van de medicijnen met dus ook de volledige bijgesloten informatie en bijsluiter. In deze nieuwe en steeds alternerende online wereld volgt viagra-online de ontwikkelingen in verband met online apotheken op de voet, zo zijn we zeker op de hoogte welke plaatsen betrouwbaar of uitzonderlijk goed functioneren, en waar een goedkope prijs een aankoop van Viagra via het internet aanvaardbaar voor het budget maakt.

Betrouwbare online apotheken:

Er is anno 2019 slechts één online apotheek die veilig online bestellingen afhandelt voor klanten binnen Europa. Dat is de Nederlandse website Dokteronline.com

Opdat wij u via deze site zo optimaal mogelijk kunnen informeren, laten wij niet na u kennis te geven in de selectiecriteria die worden gehanteerd alvorens een site op www.viagra-online.be wordt opgenomen. Doorslaggevend om te bepalen of een internetapotheek veilig is en zal blijven, is de economische en politieke kwetsbaarheid van de apotheek, en de mogelijkheid om snel te kunnen inspelen op de steeds veranderende situatie in deze sector. Deze strikte overwegingen maken dat u er kan op betrouwen dat u via de geselecteerde websites enkel betrouwbare nationale of internationale medische aankopen kan doen. De online apotheken die wij vermelden zijn in de loop der jaren uitgeblonken qua dienstverlening en prijs, en zijn uitgegroeid tot betrouwbare en veilige plaatsen waar u zonder risico medicatie tegen erectiestoornissen kan bestellen.

Internetapotheken zijn multinationale ondernemingen die kunnen opereren via de mogelijkheden die liggen binnen de bestaande wetgeving, maar ook via soms slechts tijdelijke hiaten in verouderde of onvolledige lokale en internationale wetgeving en handelsovereenkomsten. De weinige internetapotheken die overeind kunnen blijven in de voortdurend veranderende regelgeving hebben door hun constructie de mogelijkheid om hier op adequate wijze op in te spelen. Zo worden de meeste schijnbaar goed draaiende internetapotheken van de ene dag op de andere opgedoekt, met vaak onvermijdelijk nadelige gevolgen voor klanten (lopende bestellingen) en de onderneming zelf. Een goede kennis over deze ontwikkelingen alsook over de ondernemers die hier het best op kunnen inspelen blijft daarom essentieel voor de bepaling of een internetapotheek als onderneming in de komende jaren betrouwbaar zal zijn. Dat steeds meer andere partijen de selectie van viagra-online overnemen toont aan dat onze kennis en ervaring in deze sector toonaangevend is.

Viagra-online vermeldt in de prijzentabellen dan ook enkel 100% professioneel werkende websites die al jarenlang met succes een uitgebreide klantservice en correcte bedrijfsethiek aan de dag leggen. Een internetapotheek die foute producten aflevert of niet de correcte bijsluiter en verpakking bij hun medicatie kan sluiten maakt geen kans om hier te worden opgenomen. De groeiende internetgemeenschap die online medicijnen bestelt levert hierbij een belangrijke bijdrage. U kan erop berusten dat de online internetapotheken die op viagra-online.be staan vermeld zeer betrouwbaar, snel, goedkoop en professioneel opereren, en vaak ook worden aangeraden door bezoekers, wat betekent dat het bestaand clienteel nog steeds tevreden is.

Internationale ‘online pharmacy’ websites die u best kan vermijden :
Regelmatig ontvangen wij klachten over online apotheken. De volgende websites zijn om allerlei redenen niet 100% betrouwbaar en dient u dan ook te vermijden.

• erectiemiddelen.com (India)
• bmpharmacy.nl (Australië)
• exact-pharma.com (India)

• exact-pharma.nl (India)

• erectiedokter.nl (Nederland & India)
    Identieke sites op : kamagra-jelly.nl, oraljelly.nl, …
• Kamagranederland.nl, kamagrabelgie.com (India)
• Kamagraworld.com

• Kamagra-pharmacy.com (India)

    Identieke sites op : www.kamagra-pharmacy.nl, kamagraworld.nl, kamagraspecialist.nl

• EURODrugstore.EU (Tsjechië)
EuropeanPharmacy (Ukraïne)
• Europharmacies (Ukraïne)
My Canadian Pharmacy (Ukraïne)
• International Legal RX medications (Estland, Ukraïne)
• Pharm Support Group
• Us-pharma.net (India)
• US Drugs (Ukraïne)
• VIP Pharmacy (Ukraïne)
• Canadian Health&Care Mall (Ukraïne)
• PharmSite (Ukraïne)
• Canadian Pharmacy (Ukraïne)
• ED Pill Store (Ukraïne)
• American Pharmacy (Ukraïne)
• Dutchpharma, Italiapharma, Francapharma, Anglopharmacy,.. (Bombay)
• ED Pharmacy (Ukraïne)
• Xtrameds (UK)
• Safeusmeds.com (USA)
• Frontierpharmacies (USA)
• Trustpharma (India)
• Getpharma (Spanje)
• InternetMedsRx.com (US)
• International RX (India)
• Vafameg (Marokko)
• Finest RX
• Health Suite
• Drugs-One
• SaveRx
• MatureRx
• Humana
• Unicare
• HealthNet
• SierraRx
• Apcalis-apin
• United Healthcare
• Global-Pharmacy
• Cheap-generic-viagra.co.uk
• OffshoreRX (Mauritius)
• Offshore-pharma (Panama)
• DrugStoreOne (– onbekend –)
• MyGeneric (USA)
• IntegraRX (USA)
• GenericViagraPills (India)
• Europe-Drugs, Belgium-Drugs, … (Ukraïne)
• WorldExpressRX & PharmaExpressRX (India)
• ShopRXOnline (India)
• SpeedyChemist (India)
• MyprivateRX (US)
• Impact Health Care (US)
• Alle online apotheken websites met hoofdzetel in Miami Beach, Florida
• Generische online apotheken met hoofdzetel in Mumbaï of India

These sites are to be avoided (no shipment, shipment delays, no communication, inactive generics, credit card fraud, …)

Online pharmacies die zich richten op de Amerikaanse markt moeten vanaf heden beschikken over een ‘fullfillment’ center binnen de Amerikaanse landsgrenzen, alsook geldt dit voor alle apotheken indien zij medicatie aanbieden aan patiënten binnen de Verenigde Staten. Het online consult wordt verder uitgedacht, aangepast en onderworpen aan een regelgeving die de betrouwbaarheid ten goede moet komen en ook de import van goedkope generische medicijnen door Amerikaanse burgers uit Canada moet inperken. In Amerika is medicatie zeer duur, wat bij het grote publiek een stijgende vraag naar geïmporteerde generische geneesmiddelen teweegbracht.

Men is in Amerika anno 2006 actief bezig om een een systeem van ‘telemedicine’ uit te werken, waardoor een arts een legitieme consultatie kan afnemen zonder dat daarbij sprake is van een directe persoonlijke ontmoeting. Wordt er na consultatie een recept voor een voorschriftsplichtig geneesmiddel afgeleverd, dan gaat dit voorschrift naar een Amerikaanse apotheek uit de omgeving van de patiënt die vervolgens via de post of een private koerierdienst de medicijnen bij de patiënt thuis bezorgt. Dit efficiënte systeem is voor inwoners van de talloze dunbevolkte gebieden in Amerika essentieel voor een goede werking van hun gezondheidszorg, en zelfs van levensbelang voor talloze patiënten met ernstige chronische aandoeningen en een verminderde mobiliteit.

Daarnaast worden pogingen ondernomen om een keurmerk zoals SquareTrade in te voeren voor online apotheken, in samenwerking met de ‘National Community Pharmacist Association‘, wat online pharmacies zou moeten legitimeren als zijnde betrouwbaar en in alle aspecten – van het eerste contact tot de aflevering van de medicijnen – in orde met de Amerikaanse wet. Een online apotheek met een dergelijk keurmerk vereist een bestaand voorschrift van een arts alvorens het een geneesmiddel opstuurt. Desondanks is SquareTrade inmiddels niet meer in gebruik en wordt dit keurmerk nu misbruikt door enkele organisaties die dit verworven certificaat misbruiken. Op deze websites wordt de bestelling van een patiënt afgekeurd als er geen geldig voorschrift door de patiënt wordt opgestuurd, maar toch worden hierop niet-terugbetaalbare onkosten aangerekend. Het SquareTrade keurmerk was sinds 2004 een voorwaarde vooraleer een online apotheek nog op Google mag adverteren. Toch biedt dit geen énkele garantie omtrent de veiligheid van uw bestelling, integendeel, dit keurmerk wordt door enkele websites (zie kader) aangewend en misbruikt uit winstbejag.

Om de hier opgesomde redenen worden op viagra-online.be voorlopig geen Amerikaanse pharmacies meer opgenomen en worden online apotheken met het SquareTrade of gelijkaardig keurmerk – zelfs al adverteren deze op Google – afgeraden.

Koop nooit Viagra via e-mail of spam
European Pharmacy / Canadian Pharmacy (Ukraïne)

Deze website is het werk van cyber-criminelen, opgezet om uw creditcard gegevens te stelen. U zal geen werkzame medicijnen ontvangen en als u reageert op de (anti-spam/unsubscribe) link dan wordt uw emailadres voor deze criminelen enkel bevestigd. Uw medische en creditcardgegevens vallen in handen van cybermaffia. Klik hier voor meer informatie.

My Canadian Pharmacy (Ukraïne)

Deze website wordt er door ervaren netwerkbeveiligingsfirma’s van verdacht te zijn opgezet met als doel het stelen van creditcard gegevens. De bestelde pillen betreffen namaak van generische Viagra en bevatten enkel pillen bindmiddel en geen enkele hoeveelheid werkzame stof. De contactinformatie die vermeld wordt op de websites is incorrect. U kan deze organisatie herkennen aan het logo “My Canadian Pharmacy” in de linkerbovenhoek. Klik hier voor meer informatie.

Naast ‘My Canadian Pharmacy’ gebruiken deze criminelen ook volgende logo’s:

• International Legal RX medications
• US Drugs
• VIP Pharmacy
• Canadian Health&Care Mall
• PharmSite
• Pharma Shop
• Canadian Pharmacy
• ED Pill Store
• American Pharmacy

Wilt u een idee krijgen waarom wij deze bewuste keuzes moeten maken als het om betrouwbare en levensbelangrijke zaken zoals medicatie betreft dan kunnen wij u als volgend voorbeeld een foto tonen van een bestelling die toekwam vanuit India. De pillen zaten verpakt in een doorschijnende plastiek zak met daarin anonieme witte-produkten pillen, met als enige vermelding het opschrift “tadalafil”. Er was geen bijsluiter of enig verdere informatie bij de verzending ingesloten. De betreffende website waar de bestelling was geplaatst is www.shoprxonline.com die wereldwijd generische geneesmiddelen vanuit Mumbaï (India) exporteert. De persoon die deze generic Cialis bestelling had geplaatst heeft deze pillen niet ingenomen en een dag later in de vuilbak gesmeten. De beste en enige keuze. Wij raden u dan ook met nadruk aan om deze generische shops uit India en de aanverwante importeurs ervan zoveel mogelijk te vermijden.

De shops en netwerken die wij betrouwen zijn momenteel bezig aan een structurele reorganisatie en hernieuwing van de procedures inzake online consultatie en online bestellen van medicijnen. Deze first-class medical networks zullen in de toekomst blijvend een betrouwbare en door de overheid volledig goedgekeurde bedrijfsmethode uitoefenen. Daarbij ligt ook het pad vrij naar betrouwbare globale bestellingen, hoewel voorlopig enkel het Amerikaans binnenlandse systeem wordt opgestart. Momenteel zijn al deze organisaties bezig met de voorbereiding tot de effectieve in werking treding van dit nieuwe systeem. Het nieuwe model zal patiënten in staat stellen om rechtstreeks met een bezoekende arts in contact te komen, waardoor de veiligheid bij de professionele hulpverlening van de patiënt maximaal kan worden gegarandeerd. Wij volgen de evolutie op de voet en zullen de site naar aanleiding van recentelijke ontwikkelingen met deze belangrijke informatie updaten.

Sinds het voorjaar van 2004 zijn honderden online pharmacies onderworpen aan een nieuwe en striktere regelgeving, problemen ontstonden onder andere met de credit card betalingsinstellingen. Voornamelijk zijn de nieuwe voorwaarden waaraan een online apotheek moet voldoen bedoeld om de online consument beter te beschermen. Talloze minder legitieme online apotheken die onder andere medicatie aanbieden waaraan men verslaafd kan raken (controlled substances) worden opgedoekt of verhuizen naar verre oorden. De ontwikkelingen worden door viagra-online gevolgd, en de sites die u hier vandaag vindt zijn steeds in orde met deze nieuwe maatregelen die noodzakelijk zijn om de niet legitieme pharmacies een halt toe te roepen. Zij staan garant voor een correcte ethiek en professionele hulpverlening en zijn niet in strijd met deze nieuwe regels. Betalingen worden bij deze instellingen nog steeds beveiligd met uw vertrouwde Visa of Mastercard, en de correcte behandeling van uw bestelling is gegarandeerd.

Waarschuwingen uit Nederland

Tenslotte kunnen wij u enkel veel succes toewensen in uw verdere zoektocht naar een potentiemiddel. Raadpleeg steeds uw huisarts alvorens over te gaan op de aankoop van medicijnen op voorschrift en bestel deze dan zonder risico bij de lokale apotheek. Vele medicijnfabrikanten waarschuwen voor de vele onbetrouwbare websites en raden de aankoop van medicatie via het internet ten stelligste af. De vele honderden websites die medicatie aanbieden verdwijnen hierdoor echter niet, en blijven actief op het net aanwezig. Wanneer u dus informatie heeft over het bestellen bij een internet-apotheek, of u wil uw ervaring delen, positief of negatief, aarzel dan niet ons te contacteren via de contact pagina. Dit zal het bestellen van Viagra, Levitra of Cialis via het internet niet alleen voor u, maar ook voor anderen veiliger en betrouwbaarder maken.