Vaak gestelde vragen

Wat is Cialis?

Cialis is een geneesmiddel voor de behandeling van erectiestoornissen. Het werkzaam bestanddeel in dit medicijn is tadalafil, een stof die helpt bij de blokkering van het PDE5-enzym. De werking van tadalafil is gelijkaardig aan die van de twee andere PDE5-inhibitoren, vardenafil (Levitra) en sildenafil (Viagra).

Hoe kan ik Cialis herkennen?

Cialis is een licht gele filmomhulde tablet. De Cialispil is amandelvormig en heeft de aanduiding “C 10” (voor de 10mg dosis) op één zijde.

Hoe moet ik Cialis gebruiken?

Volgens de bijsluiter kan Cialis oraal worden ingenomen vanaf 30 minuten tot ruim 12 uur alvorens seksuele activiteit aan te vatten. Cialis kan effectie zijn tot 24 uur na inname van een dosering. Omdat u en uw partner binnen deze periode zelf de momenten kan bepalen voor sexuele opwinding en activiteit is hierdoor wat meer ruimte voor een spontanere intimiteit.

Komen alle mannen met erectiestoornissen voor Cialis in aanmerking?

Cialis kan niet worden voorgeschreven aan (hart-)patiënten die medicatie op basis van nitraten gebruiken en ook niet aan patiënten met een hartaandoening of voor wie seksuele activiteit wegens algemene medische redenen af te raden is.

Cialis wordt niet voorgeschreven aan patiënten die geneesmiddelen gebruiken die stikstof-monoxiden doen vrijkomen, zoals amylnitriet.
Cialis kan niet verstrekt worden aan patiënten die last ondervinden van problemen aan de lever of nieren.
Cialis wordt niet verstrekt aan mensen die voorschrift-medicatie nemen ter behandeling van een te hoge bloeddruk, of last hebben van een te lage bloeddruk.

Volgende condities dienen te worden vermeld bij consultatie en kunnen een reden zijn waarom Cialis niet aan een patiënt kan verstrekt worden : sikkelcelanemie, multipel myeloom (beenmergkanker), leukemie (bloedcelkanker)of een misvorming van de penis.

Komen mannen zonder erectiestoornis ook in aanmerking voor Cialis ?

Cialis is geen lust-opwekkend middel. Er is ook geen onderzoek gedaan naar het effect van Cialis bij mannen zonder enige vorm van een erectieprobleem. Cialis werkt als gevolg niet bij mensen zonder een erectiestoornis.

Werkt Cialis meteen de eerste keer?

Het moment waarop het gewenste effect optreedt is afhankelijk van vele factoren: Hoe lang bestaat de erectiestoornis? In welke mate is er sprake van een erectiestoornis? Hoe lang geleden heeft de laatste (poging tot) gemeenschap plaatsgevonden?

Soms kan het best moeilijk zijn voor patiënt en partner om weer gemeenschap te hebben. Het is dan niet vreemd dat het de eerste keer, ook al wordt Cialis gebruikt, nog niet helemaal volgens verwachting verloopt. Het is vaak in vele opzichten een kwestie van wennen. Het effect van Cialis is soms dan ook groter nadat het een paar keer gebruikt is.

Krijg je vanzelf een erectie na inname van Cialis ?

Nee, net zoals bij ‘gezonde’ mannen dient de erectie te worden opgewekt door seksuele stimulatie en zal de erectie verdwijnen als de man niet langer seksueel opgewonden is. Het is dus een fabeltje dat u na inname van Cialis tot 24 uur een erectie behoudt.

Gaat mijn erectiestoornis over na een aantal keer Cialis te hebben gebruikt?

Cialis geneest de erectiestoornis niet. Het is een middel dat mannen met erectiestoornissen in staat stelt een erectie te verkrijgen dan wel te behouden, echter na stoppen met Cialis gebruik, kan de erectiestoornis weer terugkomen.
Als uw erectiestoornis mede het gevolg is van geneesmiddelgebruik, dan kan ná beëindigen van het gebruik van die geneesmiddelen de erectiestoornis verdwijnen.

Wat is de werkingsduur van Cialis ?

Waarschijnlijk start u het gebruik van Cialis met 1 tablet van 10 mg. Volgens de uitgebreide bijsluiter kan Cialis worden ingenomen van 30 minuten tot 12 uur vóór de seksuele activiteit. De werkzaamheid kan aanhouden tot 24 uur na inname van één dosis. Indien bij u 10 mg te weinig effect heeft, kunt u overgaan naar een sterkere tablet van 20 mg. Dit dient u wel even te overleggen met uw arts.

Hoe kan ik Cialis het beste gebruiken? Op welk moment en hoe vaak?

U kunt Cialis op elk gewenst moment van de dag innemen. U kunt maximaal één tablet per 24 uur innemen. Het wordt niet aangeraden om gedurende lange tijd elke dag opnieuw een tablet in te nemen.

Wat moet ik doen als ik na 2 keer Cialis 10mg gebruiken nog steeds geen resultaat heb gehad?

Cialis is verkrijgbaar in twee sterktes, 10mg en 20mg. U krijgt als eerste recept waarschijnlijk de laagste sterkte voorgeschreven. Als dit niet voldoende is kunt u, na overleg met uw arts, besluiten om éénmalig 2x10mg in te nemen. Dit komt overeen met een eenmalige dosering van 20mg. Als met een tablet van 20 mg wel het juiste effect optreedt, kunt u in het vervolg tabletten van 20 mg gebruiken.

Kan ik Cialis op een volle maag innemen?

Voedsel heeft geen invloed op de werking van Cialis. Een tablet kan dus op elk gewenst tijdstip worden ingenomen, ook vlak voor of na een maaltijd.

Mag ik alcohol nuttigen als ik Cialis heb ingenomen?

Cialis heeft geen effect op de hoeveelheid alcohol in het bloed, noch beïnvloedt alcohol de werking van Cialis. Maar het is natuurlijk wel bekend dat overmatig alcohol gebruik een vermindering van de erectie tot gevolg kan hebben.

Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn en maagklachten. Deze gaan vanzelf weer over. Ook kunnen er minder bijwerkingen optreden als Cialis langere tijd wordt gebruikt. Mocht u last hebben van ernstige en/of langdurig aanhoudende bijwerkingen, neem dan contact op met uw huisarts of apotheker.

Met welke medicijnen moet ik oppassen als ik ze met Cialis combineer?

In het algemeen dient u uw arts of apotheker in te lichten als u andere geneesmiddelen gebruikt, of onlangs heeft gebruikt, omdat deze elkaars werking soms kunnen beïnvloeden. Dit is vooral belangrijk als u nitraten gebruikt omdat u dan geen Cialis mag gebruiken. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst). Gebruik van Cialis kan ervoor zorgen dat de effecten van deze geneesmiddelen worden versterkt. Vertel uw arts als u een geneesmiddel gebruikt dat nitraat bevat, of als u dit niet zeker weet.

Cialis mag absoluut niet worden gecombineerd met zogenaamde “poppers”. Een combinatie van Cialis (tadalafil) met deze drugs heeft een versterkend effect op beide werkingen en kan een plotse daling van de bloeddruk veroorzaken met de dood tot gevolg.

U dient Cialis niet te gebruiken samen met andere geneesmiddelen voor behandeling van een erectiestoornis. Cialis is niet bedoeld voor gebruik door vrouwen of kinderen onder de 18 jaar.

Kan ik meerdere keren gemeenschap hebben op één pil Cialis ?

Volgens de uitgebreide bijsluiter kan Cialis worden ingenomen van 30 minuten tot 12 uur vóór de seksuele activiteit. De werkzaamheid kan aanhouden tot 24 uur na dosering. Dat betekent dat als u in deze periode opnieuw seksueel geprikkeld wordt, er opnieuw een erectie kan optreden. Het aantal keer dat u geslachtsgemeenschap heeft is niet van invloed op de werking van Cialis.

Waar moet ik Cialis bewaren?

Houd Cialis buiten bereik en het zicht van kinderen. Bewaar Cialis altijd in de oorspronkelijke verpakking. Niet gebruiken ná uiterste gebruikersdatum op de verpakking.

Kan mijn vrouwelijke partner ook Cialis gebruiken?

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat Cialis geen effect heeft bij vrouwen.