Viagra zelfs goed voor het hart

Een reeks van nieuwe studies ingaande het potentie verhogende middel Viagra brengt naar voor dat dit medicijn niet enkel onschadelijk is voor het hart maar zelfs ook positief bijdraagt tot het correct functioneren ervan.

Voorwaarde is wel dat de personen die lijden aan hartziekten hun nitroglycerine bevattend middel ter behandeling hiervan niet innemen in een periode van 24 uur voor en na het innemen van Viagra. Deze voorwaarde is van levensbelang.

Sinds de introductie van het middel in 1998 zijn er al miljoenen mensen die een Viagra recept kregen voorgeschreven. Dit was de uitkomst van een congres dat in het voorjaar van 2001 plaatsvond in de Amerikaanse stad Orlando.

bron: Algemeen Dagblad