Viagra veilig met enkele geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk volgens nieuw onderzoek.

Mannen die medicijnen tegen een te hoge bloeddruk nemen kunnen volgens een nieuw gepubliceerde studie ook Viagra® nemen zonder daarbij een verhoogd risico op bijkomende problemen zoals het plotselinge gevaarlijk wegvallen van de bloeddruk. Dit is een gevaarlijke bijwerking die optreedt bij inname van Viagra in combinatie met medicijnen tegen een te hoge bloeddruk die gebaseerd zijn op nitraten. Er werd onderzoek gedaan naar verschillende bloeddrukverlagende medicijnen zonder nitraten, en daarbij bleken ze allemaal veilig te gebruiken in combinatie met sildenafil (de werkzame stof in Viagra).

Deze studie werd uitgevoerd onder 568 mannen en werd gefinancierd door de ontwikkelaar van Viagra, Pfizer. Het onderzoek liet mannen met erectiestoornissen die ook verschillende types bloeddrukverlagende medicijnen gebruikten gedurende zes tot twaalf weken ook Viagra innemen. De meesten onder hen stelden een verbetering van de erecties vast, alsook een verbeterde slaagkans tot geslachtsgemeenschap. Geen enkel van deze onderzochte personen stelden een waarschuwingssignaal vast dat kon wijzen op ernstige nevenwerkingen voor het hart.

Deze resultaten suggereren dat voor deze mannen, die lijden aan een erectiestoornis en aan een hoge bloeddruk, Viagra een oplossing kan bieden. De studie werd uitgevoerd door Dr. Thomas G. Pickering van de Colombia University in New York.

Meer dan een kwart van de Amerikaanse mannen boven de achttien ondervinden last van een te hoge bloeddruk of hypertensie en dit percentage stijgt aanzienlijk naarmate een oudere leeftijd wordt bereikt. Meer dan 70% van de mannen van 75 en ouder ondervinden last van een te hoge bloeddruk. Enkele studies hebben aangetoond dat tot 70 procent van de mannen met hypertensie ook lijden aan een erectiestoornis, mogelijks afkomstig van de aandoening zelf, of afkomstig door het gebruik van de medicijnen die de hypertensie behandelen.

In het tijdschrift “American Journal of Hypertension”, schrijft Dr. Pickering dat mannen die te maken krijgen met een erectiestoornis een verhoogde kans hebben te stoppen met de medicijnen tegen te hoge bloeddruk. Toch benadrukt Pickering dat experten nog steeds bezorgd zijn om het feit dat Viagra, gecombineerd met medicijnen tegen te hoge bloeddruk een plotselinge val van die bloeddruk kan veroorzaken. Deze bezorgdheid is volgens Pickering gegrond, op basis van de ervaring dat bij mannen die een categorie bloeddrukverlagende medicijnen met nitraten als behandeling van angina innemen, de inname van Viagra een gevaarlijke sterk wegvallen van de bloeddruk kan veroorzaken.

Zo is inderdaad in een recente gezamenlijke waarschuwing van de Amerikaanse Hartvereniging en het Amerikaans College der Cardiologie gebleken dat het “potentieel gevaarlijk” is om Viagra te nemen in combinatie met meer dan één bloeddruk verlagend medicijn. Volgens Pickering heeft deze bezorgdheid oprecht te maken met het feit dat meer medicatie innemen het risico op problemen hoger maakt, dan wanneer men slechts één medicijn inneemt.

In de studie die werd uitgevoerd vroeg Dr. Pickering en zijn collega’s aan 568 mannen die meer dan één bloeddrukverlagend medicijn gebruikten om gedurende 6 weken Viagra of een placebo te proberen, vervolgens gaf hij zes weken lang elke persoon uit deze groep Viagra.

Van de mannen die Viagra kregen reageert 71 procent dat hun erecties waren verbeterd, terwijl slechts 18 procent van de mannen die een placebo kregen dit deed. Daarbij rapporteerde 69 procent van de mannen die Viagra probeerden dat de geslachtsgemeenschap was verbeterd, terwijl nog 20 procent uit de placebo-groep hetzelfde vaststelde.

Gedurende de eerste week Viagra werden bij 40 procent van de mannen bijwerkingen genoteerd, terwijl dat ook bij 25 procent van de mannen die een placebo kregen werd vastgesteld. Deze nevenwerkingen waren onder andere hoofdpijn, blozen en een veranderde visuele perceptie. Vier patiënten uit elke groep stopten met het onderzoek vanwege de bijwerkingen.

Volgens de algemene conclusie van dit onderzoek waren de bijwerkingen ‘niet al te ernstig’ vertelt Pickering, en voegde hieraan toe dat geen enkel van de patiënten pijn op de borst of gevoelens van flauwvallen ervaarde. De onderzoeker verklaarde dat Viagra zowel snel inwerkt, als snel uitgewerkt is, en dat hij en zijn collega’s op deze manier de mogelijke gevaren van het medicijn vrijwel zeker zouden hebben moeten constateren. “Als het kon gebeuren, dan zou het in dit onderzoek gebeurd zijn”, aldus Pickering.

Bron : American Journal of Hypertension, december 2004