Viagra behandelt kinderen met pulmonale hypertensie.

Wanneer er geen doelgerichte behandeling op volgt is de kans groot dat een kind die de diagnose krijgt van een pulmonale hypertensie binnen een jaar na diagnose hieraan overlijdt. Er bestaan geneesmiddelen die deze overlevingstermijn kunnen verlengen, maar die blijken van slechts een beperkt en tijdelijk nut.

Veertien jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 5 tot 18 jaar, waren echter nog steeds gezond na één jaar behandeling met Viagra, het medicijn tegen een erectiestoornis. Dit staat in een verslag dat werd gepubliceerd in het nummer ‘Circulation’ van 14 juni jongstleden. Viagra was voor de kinderen ook makkelijker in te nemen dan de bestaande therapieën en veroorzaakte slechts minimale bijwerkingen.

Toch overleden nog vijf van deze kinderen in het tweede jaar van de behandeling, betreurt Dr. Tilman Humpl, de directeur van de ‘Childhood Pulmonary Hypertension Clinic’ in het hospitaal in Toronto. Maar hij voegde daar onmiddellijk aan toe dat de overige negen kinderen tot dusver nog steeds levend en wel zijn.

Het is nog te vroeg om te verklaren wat de rol van Viagra precies speelt bij de behandeling van deze longziekte, verklaarde Humpl, omdat het aantal kinderen in de studie te klein is en het onderzoek ook geen controlegroep had. Dit zijn de standaard benodigde elementen om de effectiviteit van een therapie met een bepaalde zekerheid te kunnen beoordelen. ‘Toch behandelen we nu 30 patiënten met Viagra, en zien we bij hen ook hetzelfde soort resultaten dat we zagen in ons eerste onderzoek,’ aldus Dr. Humpl.

Pulmonale hypertensie kan erfelijk zijn en wordt veroorzaakt door een hartstoornis of chronische ziekte van het hart of van de longen. De bloeddruk in de longaderen stijgt, wat een verdere vernauwing van de bloedbanen met zich meebrengt. Dit verhoogt op zijn buurt de bloeddruk nog verder. Hierdoor krijgen kinderen die geconfronteerd worden met pulmonale hypertensie te maken met moeheid, duizeligheid, kortademigheid en uiteindelijk een falen van het hart.

Viagra werd gebruikt als behandeling voor deze conditie omdat het de spieren van de bloedbanen ontspant, waardoor zij uitzetten en de bloeddoorstroming vergroten. Niet alleen bezorgt de behandeling met Viagra de kinderen een langere overlevingskans, maar het gaf ze volgens Humpl ook een grotere levenskwaliteit. In een standaard test van fysieke uithouding presteerden de kinderen die met Viagra werden behandeld bij de proef waarbij ze zes minuten moeten stappen meer dan 150 meter extra. De weerstand in de longaderen verminderde daarbij ook met twintig procent, zodat de kinderen letterlijk makkelijker konden ademen.

De behandeling werd geïntroduceerd door Dr. Ian Adiata, de toenmalige directeur van het hospitaal. Hij is nu een professor aan de universiteit van Californië, San Fransico. Hij verklaart dat hij op het idee kwam “omdat bloedbanen in de penis en in de longen net hetzelfde werken,” allebei zijn ze namelijk gevoelig aan stikstof-oxide, een stof die de bloedbanen uitzet.

De andere medicijnen die worden aangewend om deze ziekte te behandelen baseren zich allemaal op de werking van stikstof-oxide. Viagra beïnvloedt de activiteit van het stikstof-oxide in de bloedbanen op zijn manier door de activiteiten te veranderen van een enzym met de naam phosphoiestase (PDE-5). Door de succesvolle werking van Viagra in de bloedbanen van de penis, was het “niet zo verschrikkelijk ondenkbaar dat dit effect ook gebruikt kon worden om de bloeddoorstroming in de longen te verbeteren,” aldus Adatia.

Nieuwe officiële studies, waarvan er één al is begonnen, zullen meer duidelijkheid brengen over de rol die Viagra kan spelen bij de behandeling van pulmonale hypertensie, ‘mijn verwachtingen zijn dat het zijn plaats zal vinden in de gecombineerde behandeling van deze aandoening,’ aldus Dr. Adatia.

Bronnen: Tilman Humpl, M.D., director, Hospital for Sick Children Childhood Pulmonary Hypertension Clinic, Toronto; Ian Adatia, M.D., associate professor, pediatrics, University of California, San Francisco; June 14, 2005, Circulation