Sildenafil voorkomt pulmonale hypertensie bij zuigelingen

Een dosis sildenafil (het werkzame bestanddeel in Viagra) blijkt pulmonale hypertensie(*) tijdens het ontwenningsproces van stikstofmonoxide beademing bij zuigelingen te voorkomen.

Het onderzoek verscheen in het eerste American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine’ van november 2006. Dokters op de pediatrische afdeling van intensieve zorgen in het Royal Childrens’ ziekenhuis in Melbourne, Australië kwamen tot deze opmerkelijke vaststelling nadat zij op hun afdeling een groep zuigelingen sildenafil hadden toegediend.

Men gaf één enkele dosis sildenafil aan vijftien zuigelingen die uit behandeling kwamen van een therapie waarbij stikstofmonoxide wordt ingeademd. Geen enkele van deze vijftien baby’s had tijdens de nazorgende behandeling een anders meer frequent voorkomende pulmonale hypertensie ontwikkeld. De verblijfsduur na de behandeling met stikstofmonoxide, in het hospitaal waar de zuigelingen werden verzorgd, duurde voor deze groep een kleine 48 uur, terwijl de groep zuigelingen die geen sildenafil hadden gekregen maar enkel placebo, in totaal nog 189 uur langer in het ziekenhuis moesten verblijven.

De tweede groep, die geen dosis sildenafil toegediend kreeg, bestond uit veertien zuigelingen die allen ook tevoren beademd dienden te worden met stikstofmonoxide en na deze behandeling de ontwenningsverschijnselen moesten doorstaan waarbij rebound pulmonale hypertensie een frequent voorkomend probleem vormt. Stikstofmonoxide werd in 1990 geïntroduceerd als een therapeutisch werkmiddel om de pulmonale bloedvaten te verwijden in de ademruimtes van de longen. Dit gebeurt dan door de relaxatie door het ingeademde stikstofmonoxide van de pulmonale vasculaire spieren.

Hoewel het nut van deze techniek nog niet door definitieve studies kon worden bevestigd, is er volgens de onderzoekers weinig alternatief om de allerziekste patiënten op de intensieve zorgen te helpen. De belangrijkste complicatie van deze techniek is de rebound pulmonale hypertensie die ontwikkeld wordt tijdens het ontwenningsproces nadien. In totaal moest de eerste groep, die sildenafil had toegediend gekregen, nog 28 uur machinaal beademd worden na de behandeling met stikstofmonoxide. De tweede groep moest in totaal nog 98 uur beademd worden, een opmerkelijk verschil volgens Dr. Lara Shekerdemian, hoofdarts op de afdeling pediatrie intensieve zorgen in Melbourne, die aan het hoofd staat van dit onderzoek.

Volgens haar is deze studie, “de eerste die de farmacologische voorkoming van ziekten zoals rebound pulmonale hypertensie onderzoekt tijdens de ontwenningsfase van de therapie met ingeademde stikstofmonoxide. Het is ook de eerste prospectieve studie in het onderzoek naar de het nut van sildenafil bij het voorkomen van pulmonale hypertensie. Bovendien is dit onderzoek het eerste waarin duidelijk de omvang van het probleem van pulmonale hypertensie bij zuigelingen en kinderen die ontwennen van ingeademde stikstofmonoxide in de pediatrie van de afdeling ‘intensieve zorgen’ naar voren komt.”

Bron : ScienceDaily, 2 November 2006

(*) Pulmonale Hypertensie of PH is een ziekte waarbij de druk in de longvaten (kleine circulatie) toeneemt. Dit mag niet verward worden met verhoogde bloeddruk in de grote circulatie (arteriële hypertensie).
Voor meer informatie kan u terecht bij de
Patiëntenvereniging Pulmonale Hypertensie België VZW