Gebruik erectiepillen in Nederland blijft toenemen

Het gebruik van erectiepillen in Nederland blijft sterk groeien. Afgelopen jaar steeg het aantal keren dat middelen tegen impotentie werden verstrekt met 13% ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2004 werden deze geneesmiddelen 237.000 keer via de apotheken afgeleverd. Dat blijkt uit gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in Nederland. Die stichting registreert welke geneesmiddelen via openbare apotheken worden verstrekt. Opvallend is dat de vraag naar Viagra en andere erectiepillen beduidend hoger ligt in de drie grote Nederlandse steden dan op het platteland.

Erectiepillen die zonder recept of via het internet werden gekocht, zijn niet meegeteld.
De groei bij de erectiemiddelen is volledig toe te schrijven aan het gebruik van erectiepillen zoals sildenafil (Viagra) en het nieuwe middel tadalafil (Cialis). De erectiepillen zijn in totaal 225.000 keer afgeleverd voor een bedrag van 13 miljoen euro.

Het gebruik van middelen die via een injectie in de penis worden toegediend, is in 2003 opnieuw verminderd. In 2004 hebben de apotheken 12.000 voorschriften voor penisinjecties verwerkt, wat 5% minder is dan in 2003. De omzet aan deze middelen bedroeg 891.000. In tegenstelling tot de erectiepillen worden de penisinjecties doorgaans wel vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraar.

De potentiepil Viagra van Pfizer is en blijft veruit de populairste erectiepil, maar verliest marktaandeel aan de concurrentie. Met 155.000 verstrekkingen in het afgelopen jaar is het middel 5% minder vaak afgeleverd dan in 2003. De grootste stijgers binnen de erectiemiddelen zijn Cialis van Eli Lilly en Levitra (stofnaam vardenafil) van Bayer.

In totaal is € 900.000 aan dergelijke middelen uitgegeven. Begin dit jaar registreerde de SFK 40.000 gebruikers van erectiemiddelen, van wie 12.400 personen (31%) 65 jaar of ouder zijn. De potentiepil Viagra® is veruit het populairst. Nieuwkomer Cialis wint razendsnel aan marktaandeel en ook het middel Levitra (vardenafil), dat vanaf 2003 wordt verstrekt via de apotheken, is in opkomst. De meeste mannen die erectiemiddelen gebruiken, vallen in de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar (36%). Uitgedrukt in het aantal genormeerde dagdoseringen (DDD) en rekening houdend met de populatieomvang per leeftijdsgroep worden potentiepillen het meest gebruikt door mannen van 65 tot 69 jaar.

Opvallend is het gebruik in de drie grootste steden. In Amsterdam bedraagt het aandeel verstrekte erectiemiddelen bijna het dubbele van het landelijke aandeel. Ook in Rotterdam en Den Haag ligt het aantal verstrekkingen verhoudingsgewijs 25% tot 30% boven het landelijke niveau. In Friesland, Drenthe en de omgeving van Zwolle is het aandeel het laagst (35% tot 40% onder het gemiddelde niveau). Deze verschillen kunnen voor een belangrijk deel te maken hebben met de grotere sociale controle op het platteland en de hogere mate van anonimiteit in de grote stad. Ook kan het erotisch aanbod in de hoofdstad een rol spelen.

Bron : Mednet – 9 september 2005