Diabetici drie maal meer kans op een erectiestoornis

Patiënten met diabetes hebben volgens een studie van het onderzoeksbureau Medistrat tot driemaal meer kans op het ontwikkelen van een erectiestoornis dan patiënten zonder diabetes.

De grotere kans op het ontstaan van een erectiestoornis is een van de typische complicaties die bij mannen met diabetes. Er ontwikkelt zich bij 34% van de mannelijke diabetici van het type 2 een erectiestoornis. Van deze patiënten is 81 procent ervan overtuigd dat de erectiestoornissen een gevolg zijn van hun ziekte en bijna de helft van de mannen gelooft dat deze erectieklachten zullen verdwijnen als hun diabetes beter onder controle wordt gehouden.

Opmerkelijk is dat bijna alle doktoren het belangrijk vinden om een erectiestoornis bij diabetici te behandelen -99 procent van de huisartsen en 96 procent van de diabetologen- maar slechts 31 procent van de patiënten werd al ondervraagd door een arts over hun seksuele activiteiten. Ook geeft 43 procent aan zich geremd te voelen om onderwerpen met betrekking tot het seksleven zelf aan te snijden.

Bij de patiënten met diabetesgerelateerde erectiestoornissen die wel behandeld worden, geeft meer dan negentig procent van de dokters de voorkeur aan een orale behandeling, evenals 93 procent van de patiënten. De patiënten vinden dat de behandeling moet helpen om een kwalitatieve seksuele activiteit te hernemen, zodat ze op een “normale en spontane manier” een seksuele relatie kunnen hebben.

Voor de enquête van Medistrat werden 700 Belgische patiënten, 180 huisartsen en 20 diabetologen ondervraagd over hun mening over erectiestoornissen bij diabetespatiënten, de impact ervan op hun seksualiteitsbeleving en hun verwachting betreffende de behandeling van de stoornissen.

Bron: Belga – 15 november 2005