Cialis ook effectief bij comorbiditeit zoals diabetes en depressie

Nieuwe data toont dat Cialis effectief een erectiestoornis kan behandelen bij mannen met comorbiditeit, zoals diabetes of depressie.

Dat blijkt uit de resultaten van een studie die recentelijk werd voorgesteld op het zevende “Annual Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM)“. Een comorbide ziekteverschijnsel zoals depressie of diabetes bemoeilijkt de behandeling van een erectiestoornis bij een patiënt. In dit onderzoek bleek dat Cialis een opmerkelijke verbetering van de erectie kan brengen bij mannen die lijden aan comorbiditeit zoals klinische depressie of diabetes mellitus. Cialis bleek ook effectief in de verbetering van de erectie bij mannen die een erectiestoornis ontwikkelden als gevolg van een ernstig letsel aan het ruggemerg of dwarslaesie.

“Leven met een erectiestoornis is voor veel mannen op zich al moeilijk te verwerken en te behandelen. Symptomen zoals diabetes of klinische depressie, of erectiestoornissen als gevolg van een dwarslaesie maken de behandeling van een erectiestoornis een nog grotere uitdaging,” vertelt een medewerker van het ‘department of urology’ uit Cleveland,Ohio. “Dit onderzoek toont aan dat Cialis goed werkt bij patiënten met een gemiddelde tot ernstige erectiestoornis die daarbij ook behandeld worden voor andere stoornissen, en dat is een belangrijke aspect van de behandeling van erectiestoornissen waarmee nu ook rekening kan worden gehouden.”

Behandeling van erectiestoornissen bij mannen die ook lijden aan een klinische depressie

Een openbare studie, uitgevoerd in verschillende onderzoekscentra, toont aan dat 89 procent van de mannen die leden aan een erectiestoornis, gecombineerd met een klinische depressie, verbeterde erectiefuncties rapporteerden na het nemen van een 20 mg Cialis tablet. Deze constatering werd gedaan aan de hand van de vraag of de ingenomen medicatie hun erecties verbeterden.

– 86% van de mannen had terug een succesvolle penetratie na deze behandeling en 77% van de mannen kon gewag maken van een geslaagde afronding van de geslachtsgemeenschap.

– De mannen die in staat waren de geslachtsgemeenschap te vervolledigen verklaarden dat zij in 87 procent van de gevallen tevreden waren met de hardheid en stijfheid van hun erecties, en in 82 procent van de episodes waren zij voldoende tevreden met de algemene seksuele ervaring tijdens het gebruik van Cialis.

De data is gebaseerd op een subset van 178 patiënten die lijden aan een klinische depressie op het moment van het eerste bezoek bij hun huisarts om mee te doen aan deze proef. Deze groep mannen was afkomstig van een prospectief gerecruteerde groep van 1911 mannen met een erectiestoornis. De mannnen kregen 12 weken lang 20 mg Cialis voorgeschreven, en werden gevraagd de antwoorden te beantwoorden van het ‘Sexual Encounter Profile’ (SEP), ‘International Index of Erectile Function’ (IIEF), en het ‘Global Assessment Questionnaire’ (GAQ). De meest gerapporteerde bijwerkingen van deze behandeling waren hoofdpijn (8 procent), blozen (4 procent), een verontruste maag (3 procent), griep (3 procent), verstopte neus (3 procent), en pijn in de rug (3 procent).

Erectiestoornis en diabetes

Uit een retrospectieve analyse van data afkomstig van 12 ‘placebo-controlled’ klinische onderzoeken onder 637 mannen met een erectiestoornis in combinatie met diabetes, en bij 1681 mannen met een erectiestoornis, maar zonder diabetes, blijkt dat Cialis 10 mg en Cialis 20 mg de scores op de IIEF vragenlijst opmerkelijk verhoogt bij beide groepen. Een verbetering werd ook vastgesteld bij vraag 3 in het SEP. Die vraag houdt betrekking tot het bereiken van een succesvolle geslachtsgemeenschap.

Ook een belangrijke vaststelling is dat 10 mg en 20 mg Cialis allebei een significante verbetering van de erectiefunctie van deze groepen brengt, niettegenstaande de mannen met diabetes leden aan een meer ernstige erectiestoornis, vergeleken met de groep mannen die in het begin van het onderzoek wel last hadden van een erectiestoornis, maar niet leden aan diabetes. Qua effectiviteit bleek de benodigde dosis Cialis niet beïnvloedbaar door het gehalte aan glycosated hemoglobine (hogere gehaltes van dit hemoglobine wijst op een ernstiger of minder controleerbare diabetes), door diabetes medicatie inclusief insuline of andere orale agenten. De meest gerapporteerde nevenwerkingen hierbij waren hoofdpijn, verontruste maag, pijn in de rug, spierpijn en een lopende neus.

Erectiestoornissen bij mannen met een traumatisch rugletsel

Een multi-center open-label verkennend onderzoek bij 49 patiënten toonde aan dat 88 procent van de mannen die als gevolg van een traumatisch rugletsel een erectiestoornis ontwikkelden, een verbeterde erectie rapporteerden na het nemen van 20 mg Cialis. Dit resultaat werd gebaseerd op het ‘Global Assessment Questionnaire.’

In dit onderzoek verklaarde 73 procent van de patiënten dat zij weer in staat waren een succesvolle penetratie bij hun partner, en 64 procent verklaarde de erectie ook met succes te kunnen volhouden gedurende deze geslaagde geslachtsgemeenschap.

De vaakst voorkomende bijwerkingen die toegeschreven kunnen worden aan deze behandeling waren hoofdpijn (12 procent), een verontruste maag (2 procent) en blozen (2 procent)

De studie die werd uitgevoerd op deze groep mannen – een subgroep van een groter onderzoek dat 1911 mannen aansprak met verschillende comorbiditeit, onderzocht erectiestoornis als gevolg van een traumatische ruggemerg ziekte. Hierbij behoorden ook mannen met paraplegia en tetraplegia (quadriplegia). Aan het onderzoek ging een run-in periode van vier weken vooraf om de studieresultaten te ijken, waarna een behandeling volgde met 20 mg Cialis tabletten gedurende 12 weken. Deze mannen werden vragen gesteld uit het IIEF alsook werden zij gevraagd naar vragen uit het SEP, met name vraag 2 (aangaande penetratie) en vraag 3 (aangaande succesvolle geslachtsgemeenschap.) De mannen kregen ook vragen uit het GAQ om te zien of zij een verbetering vaststelden van hun erectiefuncties.

Bron: Mysan – oktober 2005


(1) The Sexual Encounter Profile, SEP, is a patient self-administered diary completed by clinical trial participants after each sexual encounter.
(2) The International Index of Erectile Function, IIEF, is an international scale that assesses erectile function in cross-cultural settings by measuring treatment-related responses in patients.
(3) The Global Assessment Questionnaire, GAQ, is a self-administered questionnaire that allows patients to rate improvement in erectile function.
(4) SEP 3 – “Did your erection last long enough for you to successfully complete intercourse?”
(5) SEP 2 – “Were you able to achieve an erection sufficient to achieve penetration with your partner?”