Cialis (tadalafil) effectief bij prostatectomie

Recentelijk gepubliceerde gegevens van Lilly ICOS tonen de doeltreffendheid van Cialis (tadalafil) aan bij patiënten die lijden aan de moeilijk behandelbare prostatectomie.

De klinische gegevens over Cialis (R) (tadalafil) die in het septembernummer van ‘Journal of Urology’ werden gepubliceerd
tonen aan dat 62 percent van de mensen die een bilaterale zenuw-sparende radicale prostatectomie (BNSRRP) ondergingen, een operatie die wordt uitgevoerd tegen prostaatkanker, melding maakten van verbeterde erecties na het innemen van dit medicijn. Volgens deskundigen ondervindt meer dan de helft van de mensen een erectiestoornis (ED) 18 maanden of meer na deze vorm van radicale prostatectomie (1), een oorzaak van erectiestoornissen die moeilijk is te behandelen.

“Om na de moeizame behandeling van prostaatkanker, ook nog onder ogen te moeten zien dat men lijdt aan een vorm van erectiestoornis kan zowel voor de patient als voor zijn partner heel ontmoedigend zijn,” vertelt Francesco Montorsi, M.D. Urologie, uit Milaan. “Deze gegevens geven hoop aan die mensen die een belangrijk deel van hun leven kunnen herwinnen door het gebruik van Cialis, na het verloren gaan van de mogelijkheid tot het bekomen van een erectie na deze prostaat chirurgie.”

De studie, uitgevoerd in 2002, toonde aan dat 62 percent van de mensen die met een erectiestoornis te kampen kregen na BNSRRP een betere erectie kregen na het nemen van een tablet 20mg Cialis, vergeleken met slechts 23% met een placebo, gebaseerd op de vraag of de behandeling waaraan zij deelnamen een merkbare verbetering bracht van hun erecties.

– Patiënten rapporteerden dat een meerderheid van de pogingen tot geslachtsgemeenschap (54) slaagden met een succesvolle vaginale penetratie bij de patiënten die het erectiemiddel Cialis hadden ingenomen, terwijl 32% van de patienten die een placebo kregen dit rapporteerden (p < 0.001).
– In een subgroep van mensen (N=201) die nog erecties konden ervaren
na dit type van radicale prostatectomie, ervaarde 71 percent een verbeterde erectie, vergeleken met 24 procent bij placebo (p <0.001).
– De meest gemelde (>/= 5 procent) tijdens de behandeling optredende
bijwerkingen van Cialis in de studie waren hoofdpijn, verstoorde maag en spierpijn.

Deze Fase III multicenter studie bestond uit een behandeling van vier weken (een zogenaamde ‘freeperiod’) gevolgd door 12 weken behandeling met 20 mg Cialis of placebo. Aan de studie deden 303 mensen mee die tweezijdige radicale prostatectomie hadden ondergaan, 12 tot 48 maanden voor de studie werden uitgevoerd. Aan mensen uit deze groep werd willekeurig (2:1) de 20mg Cialis pil of placebo toegekend. De studie omvatte een subgroep van 201 mensen die nog steeds een mogelijkheid hadden tot het bekomen van een erectie na dit type chirurgie.

Bron: Belga press – 1 September 2004