Bremelanotide, een nieuw medicijn tegen erectiestoornissen

Er is een nieuw medicijn in ontwikkeling tegen erectiestoornissen. Het middel is gebaseerd op de stof bremelanotide en zal door Paladin op de markt worden gebracht. Bremelanotide werkt anders dan de reeds bestaande erectiepillen en het wordt toegediend onder de vorm van een neusspray. Tevens zijn de resultaten van de klinische studies niet alleen positief voor mannen met een erectiestoornis, maar ook voor vrouwen met een verminderde seksuele functie.

Na de introductie van enkele geneesmiddelen tegen erectiestoornissen die allen behoren tot de groep pde-5 remmers, waaronder Viagra, Cialis en Levitra, bleef Uprima tot dusver het enige alternatief voor deze drie zogenaamde fosfodiësterase-5-inhibitoren. Anders dan de genoemde erectiemedicijnen die rechtstreeks inwerken op de bloedvaten en zo de bloeddoorstroming bevorderen, beïnvloedt Uprima het centrale zenuwstelsel en biedt het lichaam op die manier een verbetering van de erectiele functie. Volgens ontwikkelaar Paladin is echter ongeveer 33% van de mannen ongevoelig voor de bestaande pde5-inhibitoren sildenafil, vardenafil en tadalafil.

Bremelanotide werkt in tegenstelling tot de bestaande medicijnen als een melanocortine agonist en werkt in op het centrale zenuwstelsel. Het voordeel van bremelanotide is dat dit middel ook gebruikt kan worden door patiënten die een bestaande behandeling hebben met geneesmiddelen met nitraten en geen Viagra, Levitra of Cialis mogen innemen, en door patiënten voor wie Viagra, Levitra of Cialis geen oplossing biedt. Daarbij komt dat dit middel ook effectief blijkt te zijn bij vrouwen en dus potentieel ook voor vrouwen op de markt kan worden gebracht. Bij de bestaande geneesmiddelen tegen erectiestoornissen hebben wetenschappers bij vrouwen tot dusver nog geen enkele aanwijsbare verbeterende werking kunnen vaststellen.

Bremelanotide wordt niet oraal ingenomen, maar zal in de handel worden gebracht in de vorm van een neusspray.
Het middel werkt ontdekt door het in melanocortine gespecialiseerde biofarmabedrijf Palatin. Palatin gaat samen met King Pharmaceuticals dit medicijn vooralsnog enkel in Amerika op de markt brengen en zoekt momenteel nog een internationale partner voor de verkoop en marketing buiten Noord-Amerika.

Beide bedrijven zijn in augustus 2004 aan de gezamenlijke ontwikkeling van bremelanotide begonnen met goede resultaten, de fase II-studies werden halfweg 2006 afgerond. De laatste fase van de klinische onderzoeken naar het effect van bremelanotide op mannen met een erectiestoornis zullen in de eerste helft van 2007 aangevat worden. De fase 2B studie van bremelanotide bij vrouwelijke patiënten zullen volgens de verwachtingen halfweg 2007 afgerond worden.

Meer dan 300 proefpersonen werden betrokken in vier verschillende fase-II studies met elk positieve resultaten. Bremelanotide werd ook onderzocht bij 32 vrouwen die niet te maken hadden met een seksuele disfunctie. Daarbij bleek de stof veilig te zijn en door de patiënten goed te worden verdragen. Ook bij een fase 2A klinische studie bij vrouwen die wel te maken hadden met een vrouwelijke seksuele disfunctie toonde bremelanotide bemoedigende resultaten.

De belangrijkste bevindingen uit de fase II studies die afgelopen jaar werden voltooid zijn een significante verbetering van de seksuele functies bij ongeveer 50% van de patiënten, waaronder ook mannen met een ernstige erectiestoornis en mannen waarbij sildenafil niet het gewenste resultaat oplevert. De studies tonen vergelijkbare resultaten als studies die werden uitgevoerd met PDE5-inhibitoren. De voornaamste bijwerkingen die totdusver uit de studies naar voor kwamen zijn blozen, gejaagdheid, een nasmaak en een lopende neus.

Verwacht wordt dat dit middel na het succesvol doorlopen van de klinische studies en procedures ten vroegste in de loop van 2009 in Amerika op de markt kan komen.

Bron: Reuters – januari 2007