Aankoop van geneesmiddelen via het internet in België

Naar aanleiding van een vraag in de senaat omtrent tele-geneeskunde en de aankoop van levensreddende geneesmiddelen via het internet antwoordde de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in november 2006,

Dit geeft niet geheel de essentie weer van de grootste problemen die de mogelijkheid tot het online bestellen van geneesmiddelen met zich meebrengen. Ten eerste heeft een nationaal verbod weinig gevolgen op het internet, omdat men via een ontelbaar aantal links naar buitenlandse websites kan surfen en men daar probleemloos kan bestellen. Ten tweede is de belangrijkste factor van een online apotheek de privacy van de patiëntengegevens. Dit probleem wordt uitgebuit door de zogenaamde cowboys in deze sector en dit probleem kan enkel worden voorkomen door legitieme internetapotheken toe te laten op het terrein die de garantie kunnen bieden dat persoons- en medische gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet worden doorverkocht aan derden.

De internetapotheken die Viagra-online.be vermeldt zoals Dokteronline distribueren hun medicijnen via legale kanalen en officiële apotheken die wel door de overheid gecontroleerd kunnen worden. De aangekochte medicijnen betreffen geen vervalsingen, maar originele merknaam medicijnen bestemd voor een land binnen de Europese Unie. Door de regel van het vrij verkeer van goederen binnen de EU is de verzending van een geneesmiddel op voorschrift, in een dosis die enkel bestemd kan zijn voor persoonlijk gebruik, door een apotheek naar een klant toegestaan.

De Amerikaanse internetapotheken van het eerste uur, waarvan sommige al in 1998 actief waren, blonken uit door hun betrouwbaarheid en correcte bedrijfsethiek omtrent de bescherming van privé-gegevens en de bewaring van het doktersgeheim. Dit was hun belangrijkste troef om naambekendheid en klanten te winnen. Amerika is een groot land en heel wat mensen wonen in afgelegen gebieden, zij vinden het internet de meest aangewezen mogelijkheid om hun medicijnen te bestellen.

Na de eeuwwisseling werd de markt al snel overspoeld met nieuwe websites van minder respectabele ondernemingen uit Miami, Florida, en is de Amerikaanse overheid uiteindelijk in actie geschoten. Als gevolg hiervan werden een aantal respectabele ondernemingen die vertrouwelijk omgingen met medische data noodgedwongen opgedoekt en verplaatsten de meer avontuurlijke ondernemingen in deze sector zich ‘offshore’. Tegen de recente wildgroei aan internetapotheken in fiscaal aantrekkelijke landen en vrijhavens kan de Amerikaanse overheid niks meer ondernemen en het aantal bestellingen van geneesmiddelen via het internet is hierdoor ook niet gedaald.

Het beeld van de globale handel van medicijnen via het internet wordt besmeurd door een massale hoeveelheid frauduleuze spam e-mails zoals de recente spam-golf die door Oost-Europese bendes worden verstuurd en de grootschalige operaties van Russische criminelen die uit zijn op het stelen en doorverkopen van creditcardgegevens. Steeds meer slimme IT-deskundigen met connecties in India of Pakistan verschijnen ook online met honderden websites die goedkope generische namaakpillen aanbieden die gefabriceerd worden door obscure pillenbedrijfjes in Bombay. Tegen een fractie van de marktwaarde produceren en verkopen zij schijnbaar onvervalste kopieën van originele merknaam medicijnen die over de hele wereld beschermd zijn, compleet met identieke verpakking, logo en bijsluiter.

Het is voor Belgen vanaf dit najaar verboden generische medicijnen waarop nog een patentrecht geldt, in het buitenland aan te kopen via het internet of andere kanalen. Toch heeft dit geen invloed op het aantal websites dat deze pillen aanbiedt, noch op de mogelijkheid om ze te bestellen. Google heeft weliswaar betaalde advertenties van internetapotheken in Amerika aan strikte voorwaarden gekoppeld, maar heeft ook duidelijk kenbaar gemaakt haar resultaten niet te willen censureren om de miljoenen websites met namaakpillen of verboden substanties uit de zoekresultaten te halen. Elke dag blijft uw inbox ook verder bestookt worden met honderden advertenties voor goedkope Indische namaakpillen en zal één op de duizend internetgebruikers via deze advertenties ook daadwerkelijk deze oncontroleerbare buitenlandse medicijnen bestellen.

De meest degelijke internetapotheken kunnen in deze turbulente wereld standhouden dankzij de positieve interactie tussen het management, de klanten, en de surfende gemeenschap. Internetapotheken vervullen een functie die niet altijd is aan te reiken door reguliere apotheken en worden door hun klanten erg gewaardeerd. Afgezien van één incident, waarbij het overlijden van een chronisch depressieve persoon door het Nederlandse TV-programma Nova in 2004 in verband werd gebracht met een dokter die werkzaam was voor Dokteronline, zijn er nog geen problemen voorgevallen als gevolg van het gebruik van medicijnen die besteld werden door mensen in Nederland en België via de bestaande internetapotheken in Nederland of andere landen binnen de Europese Unie.

Bron: Viagra-online.be – september 2007